Proposta Jornada Continuada


Com bé sabeu, fa un parell de cursos va sorgir la proposta que l’escola fes ús del dret a decidir la Jornada Escolar que ens agradaria.

Us animem a llegir l’explicació que trobareu tot seguit, per tal d'anar a votar el 27 de novembre amb tots els dubtes resolts. Ens podeu fer arribar més inquietuds i preguntes mitjançant les delegades o per correu electrònic.


En què consisteix la JORNADA CONTINUADA i quines millores pretén aconseguir?

La Jornada Continuada reorganitza l’horari actual, compactant les 5 hores lectives al matí i eliminant la interrupció horària de 2,5 hores del migdia.

Comparativa del dos horaris:L’HORARI

Les hores lectives, des de l’entrada a l’escola fins a l’hora de dinar, serien les mateixes que amb l’horari actual: cinc. Aquestes hores s’impartirien de manera contínua de 9 a 14h.


L’escola començaria igualment a les 8h amb l’acollida matinal o a les 9h amb l’inici de la primera sessió lectiva.

A la sortida, es donaria més flexibilitat a les famílies. Les diferents franges horàries de sortida serien:

- A les 14h en finalitzar les sessions lectives.

- A les 15:30h després de dinar a l'escola.
- A les 16:30h en acabar l’estona de menjador o les extraescolars de migdia.
- A les 17h en cas de fer ús de l’acollida de tarda.
- A les 18h en acabar les activitats extraescolars de tarda.

No implica, per tant, cap canvi per a les famílies que no poden venir a buscar els seus fills/es a les 14h. En aquest cas l’horari escolar seria el mateix que l’actual, de 9h a 16:30h sense cap despesa extra afegida.

Amb l’horari intensiu també es pretén eliminar part del “temps mort” que l’alumnat passa al centre entre que acaba de dinar fins que comença la sessió lectiva de la tarda, pel que hi ha l'opció de recollir els nens i nenes a les 15:30. Es podria afavorir així, una millor convivència a l'estona d'esbarjo i un ritme més tranquil de sortides.

L’ESBARJO

Dins l’horari de 9 a 14h, els esbarjos s'adaptarien a les necessitats dels infants i s’ajustarien els esmorzars assegurant un bon equilibri entre àpats.


A cicle infantil es podrien fer dues aturades. La primera més llarga de 30’ per fer un esmorzar més consistent i la segona més curta de 15’ per esbargir-se i inclús fer un mos més lleuger.


A primària es podria fer un sol esbarjo de 30’ o dos descansos un més llarg i l’altre més curt sempre que ambdós sumessin 30’ igualment (en qualsevol cas, aquesta distribució vindria determinada pel projecte educatiu de l'escola).EL MENJADOR

La Jornada Continuada garanteix totalment el servei de menjador, així com també el dret a beca, ja que les beques depenen de la situació i renta familiar i en cap cas del tipus de jornada escolar.


L’horari del servei de menjador començaria a les 14h, un cop acabada l’última sessió lectiva del dia i finalitzaria a les 16:30h, mantenint-se el seu preu com ara. 

Podria suposar un estalvi en despesa de menjador per les famílies que si poden dinar a casa a les 14h. 
Es mantindria la possibilitat de fer ús del servei de menjador de forma esporàdica com fins ara.


LES EXTRAESCOLARS

Es garantiria l’oferta diària d’activitats extraescolars fins a les 18h, assegurant així l'horari complert de 9 a 18h per les famílies que ho necessiten.


Les extraescolars de tarda s’impartirien a partir de les 17h i s’oferirien a tots els alumnes del centre, tant als que es quedessin a dinar a l’escola com als que anessin a dinar a casa i tornessin a les 17h per realitzar l’extraescolar
que vulguessin. 

Tenir una bona graella d'extraescolars, és fonamental per l'aprovació de la Jornada Continuada.

Hi hauria també la proposta de fer un primer torn d’extraescolars de 15:30h a 16:30h per aquells/es alumnes que es quedessin a dinar a l’escola (tant fixes com eventuals). Aquest torn equivaldria a les extraescolars que s’ofereixen actualment al migdia  (anglès lúdic, Kids and Us, joc dansat, comèdia musical, escacs…).

En el cas de no realitzar cap activitat, l’horari d’acollida de la tarda seria de 16:30 a 17h (o segons demanda fins 17:30h), com es fa actualment.LES FAMÍLIES

En funció de l’horari laboral, la jornada continuada facilitaria la conciliació de la vida familiar, donant la possibilitat a mares i pares a dinar amb els seu fills i filles i s’aconseguiria també una millor sincronia amb els horaris de secundària (escola/institut) facilitant-ne la continuïtat. Pocs llocs de treball avui dia permeten sortir a les 12:30h per anar a recollir els alumnes a l’escola.


Realitzar només una entrada i una sortida permetria: un estalvi de temps, fer l’estona de dinar a casa més relaxada i una menor despesa energètica i econòmica en desplaçaments i en menjador.

Es reduiria a la meitat el nombre de desplaçaments al centre. Per les famílies que van a cercar els nens/es a les 14h, es reduiria de 8 a 4 desplaçaments i pels propis infants de 4 a 2 desplaçaments. Al migdia, observem que un bon percentatge d’avis i àvies recullen als nets i netes per anar a dinar a casa. Ells, també s’estalviarien desplaçaments.

A la nostra escola moltes famílies viuen en urbanitzacions i necessiten invertir més temps en desplaçaments i logística. En ocasions, és força complexa, ja que donada la dispersió geogràfica no sempre és viable l’horari del transport urbà, i en cotxe hi ha poc marge de temps per deixar els nens/es a les 15h i tornar a les 16:30.


La Jornada Continuada permetria disposar d’una franja matinal més llarga per  treballar, atendre germans/es que no estan en edat escolar, fer tasques personals i domèstiques, etc. abans d'anar a buscar els nens/es al migdia.


D'altra banda, també facilitaria als alumnes una franja horària de tarda més llarga, per a realitzar tasques de l’escola tant personals com grupals afavorint l'adquisició d'hàbits d'organització de l'estudi. Igualment podrien optar a realitzar aquestes tasques a l'escola després del dinar i sortir a les 16:30h amb les feines fetes per tal de tenir més temps per les activitats extraescolars, passar més estona en família i/o afavorir l’estona de joc i de descans.
  
Els més petits podrien beneficiar-se de fer la migdiada a casa seva després de dinar i sense presses per iniciar de nou les classes, inclús els que ho necessiten durant tot el cicle infantil podrien també fer la migdiada a casa (a l'escola només descansen els alumnes de P3).

L'ÀMBIT PEDAGÒGIC

A nivell pedagògic, malgrat trobar múltiples treballs a favor i en contra i de no haver-hi un consens generalitzat, la Jornada Continuada permet concentrar les activitats que requereixen major exigència cognitiva (àrees instrumentals: llengües, matemàtiques,) en les primeres sessions del matí, que és quan fisiològicament s’observa una major receptivitat i atenció dels alumnes i deixar aquelles àrees que impliquen menor esforç intel·lectual, com la plàstica, per les últimes sessions lectives; en qualsevol cas permetria més combinacions que amb l'horari parcel·lat.

Per la mateixa raó, durant el cicle infantil també permetria fer un treball més acurat dels hàbits, les rutines, la higiene, etc., el fet de concentrar totes les hores lectives i que les franges horàries siguin més llargues sembla que  flexibilitza les estones de treball.


EL PROFESSORAT

L’equip de mestres continuaria tenint les mateixes hores de permanència al centre, tan sols variaria la distribució de les hores lectives i les no lectives (dedicades a tutories, reunions de claustre, coordinació, etc). 


Els moments de trobada entre les famílies i els/les mestres seria a les 9h i a les 14h. 
Les entrevistes o tutories es podrien fixar en una tarda a la setmana, de 15 a 16:30h per exemple. Actualment, és complicat assistir a les tutories que es fan de 12:30 a 13:30h. 
Tot i que aquest punt vindria marcat pel propi projecte de l'escola, ens hem basat en l'organització d'escoles que ja fan Jornada Continuada.


...LA CRONOLOGIA DEL PROCÉS:

- Arran de la petició d’algunes famílies, l’AMPA va iniciar la recerca d’informació sobre la possibilitat de canviar l’actual jornada escolar. Un cop presentat en Consell Escolar es va transmetre la informació a l'Assemblea de famílies realitzada el novembre de 2016. Per majoria dels assistents, es va acordar continuar endavant  amb la proposta.


- A l'Assemblea realitzada l'abril de 2017, representants de l'escola Pau Vila del Papiol (centre que va iniciar la jornada intensiva el 2012 formant part del programa pilot impulsat del Departament d’Educació) van venir a explicar-nos com s’organitzen i van respondre tots els dubtes i inquietuds que ens anaven sorgint. En finalitzar la sessió, per majoria es va acordar continuar endavant. Posteriorment, l'AMPA va fer arribar un full explicatiu amb la comparativa entre horaris i les respostes a les preguntes més freqüents (clickeu enllaç per veure’l).


- Al juny de 2018 es va informar que durant el primer trimestre d'aquest curs 2018-2019 es realitzaria el procés electoral, deixant temps per informar-nos i resoldre dubtes.


- El 29 d'octubre de 2018, se'n va parlar novament al Consell Escolar, donant el vist i plau i establint les bases del procés electoral (bases aquí).


- 27 de novembre de 2018 realització del referèndum. 

- 29 de novembre de 2018 es realitza un nou referèndum, obtenint els següents resultats: 
  • Vots a favor de l'horari de 9:00 a 14:00 : 126 vots
  • Vots a favor de l'horari actual : 34 vots
  • Vots en blanc : 3
  • Participació votació 52,41%
- I després del referèndum? Un cop valorats els resultats en Consell Escolar, la direcció del centre farà saber al Departament d'Educació la voluntat de les famílies de l'escola Cau de la Guineu de modificar l'horari escolar per als propers cursos.

Cap comentari: