Què passa si el meu fill/a és positiu o algun company/a ho és?

COVID-19: POR QUÉ DEBEMOS LLEVAR TODAS LAS MÁSCARAS – HAY UNA NUEVA  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA | Colectivo Gist España


Desprès d'una PCR POSITIVA es mantindrà l'aïllament  fins que transcorrin 14 dies i almenys 72 hores sense símptomes. 

En els casos asimptomàtics, l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.

Quins passos se seguiran?

     
  1. Una vegada confirmada la POSITIVITAT s'inicia la cerca de Contacte estret * i grups de convivència estable* per un GESTOR COVID que es posarà en contacte amb Escola i famílies. 
  2. El Gestor Covid del CAP Corbera es posarà en contacte amb escola i famílies del grup estable, per citar-los, fer PCR i avaluar possibles casos dins del grup familar i escolar del cas. 
  3. Els familiars del cas positiu rebran la baixa mèdica per contacte estret.
  4. TOTS els contactes cal que mantingui aïllament domiciliari  14 dies encara que laPCR sigui NEGATIVA. Cal que s'informi al CAP Corbera en cas de que s'iniciïn símptomes compatibles amb la COVID-19.


*Contacte estret en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part del grup de convivència estable a l’aula.  

*Grups de convivència estable: es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Cap comentari: